Byalaget

Östra Vemmerlövs byalag bildades 1988.

Byalaget företräder bygdens och dess befolknings intressen och verkar för en positiv utveckling.

Vill bevara bygdens traditioner och bidra till dess historiebeskrivning i ord och bild.

Ordnar sammankomster och utflykter.

Stödjer ungdomsverksamheten i bygden.

Gyllebobadet
Byalaget driver badet vid Gyllebosjön. Man ansvarar för skötsel av badet och kioskverksamheten.


Valborgsfirande
Byalaget anordnar traditionsenligt valborgsfirande.

Vill du köpa boken om Östra Vemmerlöv?
Kontakta Sonja Johansson på tel xxx

Behöver du hyra ett partytält?
Byalaget har ett tält att hyra ut kontakta xxx

Eller vill du flagga med byalagets flagga på torget?
Det kostar 20 kr och du kontaktar xxxx