Vill du bli medlem i Byalaget?

Årsavgiften är 100 kronor per familj och för enskild 50 kronor.

Du sätter in beloppet på bankgiro 5431-1097 och glöm inte skriva ditt namn och din adress.